Badania chemiczne – oferta laboratorium

Poniżej lista analiz typowych wykonywanych przez nasze laboratorium.
Jeżeli analizy nie ma na liście, prosimy o kontakt.

Przedmiot badań Technika analityczna Nazwa metody Metoda opracowana wg
2-butoksyetanol GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
5′-monofosforan cytydyny HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ta, Ti, Tl, V, W, Zn, Zr ICP-OES metoda wewnętrzna laboratorium
aldehyd cynamonowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
alkohol i pochodne GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
allicyna HPLC/UV-VIS Farmakopea Polska VIII
analiza wielkości cząstek DLS, SRS metoda wewnętrzna laboratorium
astaksantyna HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
azot amonowy spektrofotometria „Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji” PN-C-04576-4:1994
azot amonowy spektrofotometria „Ammonia Medium Range” metoda Hanna Instruments do urządzenia HI 83200
azot amonowy miareczkowanie metoda Behra do urządzenia S1
azot azotanowy(V) spektrofotometria „Woda i ścieki – Badanie zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym” PN-82/C-04576.08
azot ogólny Kjeldahla i białko surowe miareczkowanie metoda wewnętrzna laboratorium
barwa w skali AHPA  spektrofotometria  metoda wewnętrzna laboratorium
białko rozpuszczalne spektrofotometria metoda wewnętrzna laboratorium
chlorki miareczkowanie „Jakość wody – oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra)” PN-ISO 9297:1994
chondroityna HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
cukry HPLC/ELSD metoda wewnętrzna laboratorium
cynk spektrofotometria metoda wewnętrzna laboratorium
cytokolina HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
etanol GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
eter dietylowy GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
eugenol HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
fosforany spektrofotometria „Jakość wody – oznaczanie fosforu. Metoda spektrofotometryczna z molibdenianem amonu” PN-EN ISO 6878:2006
gęstość wagowa metoda wewnętrzna laboratorium
gęstość w temp. 20°C wagowa – piknometr „Produkty chemii organicznej – Glikol propylenowy i glikol dipropylenowy” PN-C-88012:1999
gliceryna GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
glicyryzynian monoamonowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
glikol dietylenowy GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
glikol propylenowy GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
glukozamina HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
glukozyd-7-O-luteoliny HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
identyfikacja/tożsamość substancji FT-IR metoda wewnętrzna laboratorium
izoflawony HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kantaksantyna HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
karwakrol HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
koenzym Q10 HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
krzem spektrofotometria „Silica” metoda Hanna Instruments do urządzenia HI 83200
kwas cykoriowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kwas cytrynowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kwas fumarowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kwas galusowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kwas jabłkowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kwas masłowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kwas octowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kwas salicylowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kwas sorbowy HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
kwasy tłuszczowe GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
kwasy tłuszczowe C4-C24 GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
kwercetyna HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
L-cysteina HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
liczba drożdży i pleśni Posiew powierzchniowy z użyciem selektywnej pożywki agarowej. Mikrobiologia żywności i pasz – horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni.

Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95.

PN-ISO 21527-1:2009
magnez spektrofotometria metoda wewnętrzna laboratorium
maślan sodu HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
mentol GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
metakrylan metylu (MMA) GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
MIB i geosmina GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
nikotyna GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
ogólna liczba drobnoustrojów Posiew wgłębny w temp. 30°C. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów.

Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego.

PN-EN ISO 4833-1:2013
pH potencjometria „Jakość wody – oznaczanie pH” PN-EN ISO 10523:2012
pinen GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
pochodne allicyny HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
polifenole ogółem spektrofotometria metoda wewnętrzna laboratorium
popiół siarczanowy wagowa „Produkty chemii organicznej – Glikol propylenowy i glikol dipropylenowy” PN-C-88012:1999
przewodnictwo konduktometria „Jakość wody – oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej” PN-EN 27888:1999
resweratrol HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
sacharoza refraktometria metoda wewnętrzna laboratorium
salicylan metylu GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
salicyna HPLC/UV-VIS Farmakopea Polska VIII
sylibinina HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
sucha masa suszarkowo-wagowa metoda wewnętrzna laboratorium
tłuszcz i substancje oleiste wagowa metoda wewnętrzna laboratorium
trans-anetol GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
tujon GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
twardość ogólna miareczkowanie metoda wewnętrzna laboratorium
twardość węglanowa miareczkowanie metoda wewnętrzna laboratorium
tymol GC-FID metoda wewnętrzna laboratorium
wapń miareczkowanie metoda wewnętrzna laboratorium
witamina A HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
witamina B2 HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
witamina B3 HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
witamina B5 HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
witamina B6 HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
witamina D3 HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
witamina E HPLC/UV-VIS metoda wewnętrzna laboratorium
współczynnik załamania światła refraktometria metoda wewnętrzna laboratorium
zawartość wody miareczkowanie kulometryczne – metoda Karla Fischera metoda wewnętrzna laboratorium
żelazo ogólne spektrofotometria „Jakość wody – oznaczanie żelaza. Metoda spektrofotometryczna z 1,10-fenantroliną” PN-ISO 6332:2001
Pakiet analiz – glikol
chlorki wizualna „Produkty chemii organicznej – Glikol propylenowy i glikol dipropylenowy” PN-C-88012:1999
gęstość

w temp. 20°C

wagowa – piknometr
glikol propylenowy GC/FID
identyfikacja/ tożsamość substancji FT-IR
kwasowość miareczkowanie
metale ciężkie ICP-OES
popiół siarczanowy wagowa
przezroczystość roztworu wizualna
rozpuszczalność
w wodzie i alkoholu etylowym
wizualna
siarczany wizualna
substancje redukujące wizualna
substancje utleniające miareczkowanie
współczynnik załamania światła refraktometria
wygląd zewnętrzny wizualna
zakres destylacji destylacja
zawartość wody miareczkowanie kulometryczne – metoda Karla Fischera
Pakiet analiz – gliceryna
barwa w skali APHA spektrofotometria Farmakopea Europejska 5.0 – Gliceryna EP 01/2005:0496
chlorki wizualna
cukry wizualna
estry miareczkowanie
gęstość

w temp. 20°C

wagowa – piknometr
gliceryna i jej zanieczyszczenia GC/FID
identyfikacja/ tożsamość substancji FT-IR
kwasowość miareczkowanie
metale ciężkie ICP-OES
popiół siarczanowy wagowa
współczynnik załamania światła refraktometria
wygląd zewnętrzny organoleptycznie
zawartość wody miareczkowanie kulometryczne – metoda Karla Fischera