O firmie

Spółka powstała w 2009 roku wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu przedsiębiorców na konsultacje, doradztwo oraz wykonywanie analiz chemicznych oraz ekspertyz. ChemProf świadczy doradztwo w zakresie stałej obsługi, a także jednorazowych zleceń. Oferta ChemProf jest dostosowana do indywidualnych potrzeb Klientów. Misją firmy od początku jest dbałość o Klientów, co wyraża się ciągłym rozwojem oraz innowacyjnością. Wszelkie zlecenia wykonywane są rzetelnie, poparte wynikami analiz wykonanych na najwyższej klasy sprzęcie.

Firma specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z szerokiego zakresu technologii chemicznej, technologii żywności i pasz, biotechnologii, nanotechnologii, farmacji oraz analityki chemicznej, biochemicznej i mikrobiologicznej. Dzięki współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi i jednostkami naukowymi w kraju i za granicą, gotowi jesteśmy do realizacji zaawansowanych zadań. Podpisane umowy zapewniają nam dostęp do każdej, zaawansowanej aparatury. Opracowujemy i mamy możliwość realizacji procesów i operacji jednostkowych w skali pilotowej.


Partnerzy

Certyfikaty