Laboratorium ICP-OES

ICP-OES (Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometers)

Technika atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej – ICP-OES wykorzystywana jest do jakościowego i ilościowego oznaczania ponad 70 pierwiastków, w bardzo szerokim zakresie stężeń. ICP-OES oferuje wysoką czułość oraz precyzję, jak również uwalnia od interferencji i zakłóceń sygnału. Technika ta wykorzystywana jest do analizy składu wielu różnego typu próbek ciekłych, jak również próbek stałych po wprowadzeniu ich do roztworu. W tym celu wykorzystujemy mineralizator Titan MPS firmy PerkinElmer. Zastosowanie mineralizatora zapewnia nam otrzymywanie czystych, klarownych roztworów gwarantujących pewne wyniki analiz. Mineralizacja jest idealnym rozwiązaniem dla trudnych zastosowań w analizach środowiskowych oraz przemysłowych. Proces ten pozwala nam na przeprowadzenie analizy pierwiastkowej w próbkach stałych tj.  gleba, tkanki roślinne i zwierzęce oraz inne próbki biologiczne i organiczne.


Partnerzy

Certyfikaty