Zamówienia

Nr postępowania: 1/2020/ZO/BIOSTRATEG

ChemProf Doradztwo Chemiczne s.c. Katarzyna Łuczyńska i Michał Łuczyński z siedzibą Gutkowo 54B, 11-041 Olsztyn, niniejszym informuje o wszczęciu postępowania którego przedmiotem jest dostawa elementów do budowy instalacji pilotowej służącej do ekstrakcji substancji bioaktywnych w ramach projektu pt. „Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce” (akronim –  BIOmagic).

Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 16 listopada br. godzina 09:00.

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się o godzinie 09:05.

W razie pytań proszę o ich wysłanie na adres: laboratorium@chemprof.pl

Data zamieszczenia: 03.11.2020


Data zamieszczenia: 18.11.2020


Partnerzy

Certyfikaty

ChemProf

Doradztwo Chemiczne s.c.
Katarzyna Łuczyńska i Michał Łuczyński

Gutkowo 54B
11-041 Olsztyn

biuro@chemprof.pl
+48 89 527 05 82

Laboratorium:
laboratorium@chemprof.pl
+48 668 405 645

 

NIP: 739-372-54-29

REGON 280358240
BDO 000119597